ผลงานเก้าอี้สกรีน

เก้าอี้พลาสติก เกรด A จาก ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ (Superware) พร้อมสกรีน มีหลากหลายรุ่นให้เลือก อาทิเช่น CH-50, CH-45, CH-59 และ CH-58 เป็นต้น