เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว . . โปรดตรวจสอบสินค้าว่า

  • สินค้าที่ได้รับ ถูกต้องตามที่สั่งซื้อหรือไม่ อาทิเช่น จำนวนสินค้า สี เป็นต้น
  • สินค้าที่ได้รับ ไม่มีร่องรอยความเสียหาย เช่น รอยแตกร้าว บุบ หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดกับสินค้า
  • สินค้าทุกชิ้นได้รับถูกต้องครบถ้วน ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ

โอเอ เฟอร์นิเจอร์ ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ ดังนี้

  • หากลูกค้าพบว่าสินค้ามีความผิดปกติ แจ้งรายละเอียดเคลมได้ภายใน 7 วัน หลังจากสั่งออร์เดอร์
  • หากเกินระยะเวลา 7 วัน หลังจากสั่งออร์เดอร์ ทางโอเอ เฟอร์นิเจอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเคลมได้
  • สินค้าต้องชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพ จากการผลิต หรือการขนส่งเท่านั้น

กรณีขอคืนเงิน

  • หากสินค้าหมด และไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าทดแทนได้ ทาง oashoponline.com จะทำการคืนเงิน โดยระยะเวลาให้เป็นไปตามกระบวนการคืนเงินของธนาคาร
  • การคืนเงินทางลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมเอง ทั้งการชำระเงินมายัง oashoponline.com และการคืนเงินกลับไปยังลูกค้า ทาง oashoponline.com ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ลูกค้าทั้งสิ้น

กรณีมีข้อสงสัย 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งข้อร้องเรียนของท่านมายังหมายเลข 02-814-0101